Säkerhetsanvisningar för bilbatterier

Blogg

Är du i behov av att byta bilbatteri? Tänk på säkerheten och se till att du känner till alla risker. Hos batterionline.se kan du hitta alla typer av bilbatterier som passar just din bil. Samtliga batterier kommer från rekommenderade tillverkare och håller högsta säkerhetsklass.

Följ alla nedanstående säkerhetsanvisningar och råd vid montering och hantering av batterier så att du och dina arbetskamrater kan arbeta på ett säkert sätt.

Explosionsrisk

Batterier innehåller svavelsyra som bildar explosiva blandningar av väte och syre (knallgas). Eftersom självurladdningen genererar vätgas även om batteriet inte används ska du alltid se till att det är god ventilation där batterierna förvaras och där man arbetar med dem.

Använd alltid skyddsglasögon som uppfyller kraven i ANSI Z87.1 (USA) eller CE EN166 (Europa) och ansiktsskydd eller stänksäkra skyddsglasögon när du arbetar på eller i närheten av batterier.

Följande punkter är viktiga för din säkerhet.

 • Använd alltid lämpliga ögon-, ansikts- och handskydd.
 • Håll batteriet på avstånd från alla gnistor, flammor och cigaretter.
 • Försök aldrig öppna ett batteri med förslutna avgasningsöppningar. (Se bild 1 för motsvarande text och symboler som för närvarande används på avgasningsöppningarnas pluggar.)
 • Se till att pluggarna på öppningsbara batterier sitter ordentligt och i våg, förutom när du fyller på elektrolytvätska.
 • Försäkra dig om att att arbetsområdet är väl ventilerat.
 • Luta dig aldrig över batteriet när du förstärker, testar eller laddar det.
 • Var mycket försiktig när du arbetar med metallverktyg eller andra ledare för att undvika kortslutning och gnistor.

Ladda säkert

Försök aldrig ladda upp ett batteri utan att först ha läst laddarens manual. Förutom att följa anvisningarna från laddarens tillverkare ska du också vidta följande allmänna försiktighetsåtgärder:

 • Använd alltid lämpligt ögon-, ansikts- och handskydd.
 • Ladda alltid upp batterier där det är god ventilation.
 • Se till så att avgasningsöppningarna pluggar sitter ordentligt och i våg.
 • Sätt laddaren och timern på OFF innan du kopplar ledningarna till batteriet för att undvika farlig gnistbildning.
 • Försök aldrig ladda upp ett batteri som är uppenbart skadat eller fruset.
 • Koppla laddarens ledningar till batteriet; röd positiv (+) ledning till den positiva (+) och svart negativ (-) ledning till den negativa (-) polen. Om batteriet sitter kvar i fordonet kopplar du den negativa ledningen till motorblocket som fungerar som jord. Kontrollera att tändning och alla elektriska förbrukare är avstängda. (Om fordonets jord är positiv kopplar du den positiva ledningen till motorblocket.)
 • Försäkra dig om att laddarens ledningar till batteriet inte är brutna, skavda eller sitter löst.
 • Ställ in timern, sätt på laddaren och öka långsamt laddningsströmmen tills önskat amperevärde uppnåtts.
 • Om batteriet blir varmt eller om det plötsligt börjar läcka ut gas eller syra minskar du laddningsströmmen eller stänger av laddaren en stund.
 • Sätt alltid laddaren på OFF innan du tar bort laddarens ledningar från batteriet för att undvika farlig gnistbildning.

Hantera batterisyra

Batterisyra, eller elektrolyt, är en blandning av svavelsyra och vatten som kan förstöra kläder och fräta på huden. Var extremt försiktig när du hanterar elektrolyt och ha alltid syraneutraliserare — som t ex bakpulver eller vanlig ammoniak blandat med vatten — nära till hands. Vid hantering av batterier:

 • Använd alltid lämpliga ögon-, ansikts- och handskydd.
 • Om elektrolytvätskan kommer in i ögat måste man omedelbart spärra upp och skölja det med rent, kallt vatten i minst 15 minuter. Kontakta genast läkare.
 • Den som råkat svälja elektrolyt måste dricka stora mängder vatten eller mjölk. Framkalla INTE kräkning. Kontakta genast läkare.
 • Neutralisera allt syraspill på fordonet och i arbetsområdet med bakpulver. Skölj sedan av det drabbade stället med rent vatten. Häll alltid den koncentrerade syran långsamt i vattnet när du preparerar elektrolyt; häll INTE vatten i syran. Rör hela tiden om i vattnet samtidigt som du tillsätter små mängder syra. Om du märker att det utvecklas värme ska du låta lösningen svalna innan du häller på mer syra.
Radon i källare, en källare utan inredning där väggarna är kala
Blogg
Har du radon i hemmet? Detta bör du göra

Radon i hemmet är mer utbrett än många tror. Men vad är egentligen faran med radon? Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i marken, och som finns i små mängder i de flesta bostäder. Det är en vanlig orsak till strålskador och kan orsaka cancer om man utsätts …

Blogg
Använd LPG Gasol för offentlig sektor

För offentlig sektor finns ett flertal energikällor att välja bland. LPG gasol är ett av de mest effektiva och rent brinnande energikällorna. Inom offentliga och kommunala underhållsuppdrag behövs en stabil energiförsörjning.  Med gasol får du ren förbränning, med stabil inomhustemperatur och jämn förbrukning. Med gasol får du ett renare och …

Blogg
Hitta rätt bland doftnoterna

Det kan vara svårt att hitta rätt parfym, och även om du går runt och doftar på massor av parfymer i butiker kan du fortfarande ha svårt att hitta rätt parfym för just dig. Dessutom kan du lätt bli trött i näsan. Hur gör du då för att hitta rätt …